โค้ชมิ้น

นางสาว มินตรา เย็นสดใส

ประสบการณ์การที่ผ่านมา

 • เหรียญทองประเภทหญิงเดี่ยวและหญิงคู่รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ในการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศครั้งที่ 42 ในปี 2556
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ในการแข่งขัน ช้าง-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือครั้งที่ 1,2 และ 7 ของปี 2557
 • เหรียญทองแดงประเภทหญิงเดี่ยวและเหรียญเงินประเภทหญิงคู่อายุไม่เกิน 15 ปี ในการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศครั้งที่ 43 ในปี 2557
 • เหรียญเงินประเภทหญิงคู่ มัธยมต้น ในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่39 จามจุรีเกมส์ ในปี 2557
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ในการแข่งขัน ช้าง-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือครั้งที่ 3,4,5 และ 7 ของปี 2558
 • เหรียญทองประเภทหญิงเดี่ยวและหญิงคู่รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ในการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศครั้งที่ 44 ในปี 2558
 • เหรียญทองประเภททีม มัธยมปลาย ในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่40 กัลปพฤกษ์เกมส์ ในปี 2559
 • เหรียญทองแดงประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา ในปี 2559
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขัน ช้าง-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือครั้งที่ 4 ของปี 2560
 • เหรียญทองประเภทหญิงคู่มัธยมปลาย เหรียญเงินประเภททีมหญิงมัธยมปลาย และเหรียญทองแดงประเภทคู่ผสมมัธยมปลาย ในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่41 นนทรีเกมส์ ในปี 2560
 • รางวัลชนะเลิศประเภททีมของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในการแข่งขัน 100PLUS Tennis U Team League 2018 ในปี 2561

Academic History

Highest National Ranking

ความสามารถและผลงานด้านอื่นๆ

en_USEnglish

LINE Us!

แสกน QR code เพื่อเพิ่มเราเป็นเพื่อน
และ Chat กับเราได้ทันที